Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
Strona główna Informacje ogólne Dział pomocy społecznej Dział świadczeń rodzinnych Karta Dużej Rodziny Projekt 'Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy' Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespół interdyscyplinarny Stypendia szkolne Pliki do pobrania Aktualności Galeria Przydatne linki Kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej - w nowym oknie

Aktualności

Elektroniczna/mobilna karta dużej rodziny

wtorek, 06 marzec 2018

ELEKTRONICZNA/MOBILNA KARTA DUŻEJ RODZINY

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. oprócz karty
w tradycyjnej formie (plastikowej) członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne np. telefon komórkowy czy tablet.

     Osoby, które uzyskały kartę w wersji tradycyjnej przed 31.12.2017 r. mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej, jeżeli złożą wniosek do 31.12.2019 r.

     Osoby wnioskujące po raz pierwszy o obie formy karty (tradycyjną i mobilną) od 2018 roku uzyskają ją również nieodpłatnie. Jeżeli natomiast złożą wniosek o jedną formę karty, która jest bezpłatna a w późniejszym terminie będą wnioskować o drugą formę będzie wiązało się to z poniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.

Jak uzyskać mobilną Kartę Dużej Rodziny?

a) Należy złożyć wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1 w pokoju nr 21 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 10:00 oraz wtorek w godz. 15:00- 17:00

b) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który został wskazany przez wnioskodawcę zostanie przesłany numer karty. Na podany numer telefonu zostanie przesłany SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji.

c) Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.

d) Aplikacja poprowadzi wnioskodawcę automatycznie do uruchomienia mKDR na swoim telefonie.

Jeżeli jesteś posiadaczem tradycyjnej Karty Dużej Rodziny i chcesz wnioskować o elektroniczną kartę należy wypełnić wniosek oraz załącznik ZKDR-04 – podaj w nim numer telefonu komórkowego
i adres e-mail członka rodziny, dla którego chcesz wyrobić elektroniczną formę karty, a także wskaż, kto będzie mógł wyświetlać kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).

     Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny np. dziecko, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny np. rodzica.

     Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej GOPS Kozy oraz https://rodzina.gov.pl/

     Można pobrać również druki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach
ul. Szkolna 1w pokoju nr 21 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 10:00 oraz wtorek
w godz. 15:00- 17:00

     W przypadku pytań i wątpliwości przed złożeniem wniosku o Kartę Dużej Rodziny drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia prosimy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach pod nr telefonu 33 8175827 w. 21 w w/w godzinach.

     Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Akt zmieniany: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832, ze zm.).

Elektroniczna/mobilna karta dużej rodziny - czytaj więcej

Informacje z Działu Świadczeń Rodzinnych

piątek, 09 luty 2018

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. realizacja zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego została przekazana Wojewodom.
W związku z powyższym na terenie województwa śląskiego
sprawy dotychczas realizowane przez ROPS Katowice
będą prowadzone przez:

Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41 a
40-024 Katowice

Informacje z Działu Świadczeń Rodzinnych - czytaj więcej

Informacje dotyczące rozliczenia z Urzędem Skarbowym

piątek, 09 luty 2018

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym za 2017 rok

Informujemy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki do świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
Zwolnione z opodatkowania są również świadczenia wychowawcze przyznane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. z tytułu pomocy Państwa w ramach Programu 500+.

 

Informacje dotyczące rozliczenia z Urzędem Skarbowym - czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń na 2018 rok

czwartek, 21 gruddzień 2017

harmonogram

Harmonogram wypłat świadczeń na 2018 rok - czytaj więcej

Nowe projekty unijne realizowane od stycznia 2018 roku

środa, 22 listopad 2017

Projekt unijny „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej oraz kilkoma gminami powiatu bielskiego będzie realizował od 01.01.2018 do 31.12.2020 roku projekt unijny „Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”. Stanowi on kontynuację projektu realizowanego w latach ubiegłych przez nasz Ośrodek. Projekt kierowany jest do bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców naszej Gminy, a także do seniorów, emerytów i rencistów.

        W ramach projektu oferowane są szkolenia i kursy zawodowe, treningi społeczne, płatne staże zawodowe, doradztwo zawodowe i psychologiczne. Szczególnie zachęcamy seniorów do wzięcia udziału w projekcie – planowane są liczne wyjazdy rekreacyjne, zajęcia integracyjne i kulturalne oraz wycieczki. Osoba biorąca udział w projekcie nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

 

Projekt unijny „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”


      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy z Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach będzie realizował od 01.01.2018 do 31.12.2019 roku projekt unijny „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”. Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz bezrobotnych.

       W projekcie oferowane będą treningi i szkolenia społeczne, kursy zawodowe, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi rehabilitacyjne. W ramach projektu zostanie otwarty Klub Integracji Społecznej w Kozach, który zostanie wyposażony w sale szkoleniowe, multimedialne, gastronomiczne i sale ćwiczeń. Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość uczenia się tam samodzielnego radzenia sobie w podstawowych czynnościach domowych,  przygotowywanie posiłków, planowanie dalszego rozwoju psycho-społecznego.

 

     Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projektach, prosimy o zgłaszanie się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, biuro nr 23 lub telefonicznie: 33 8175827.

logo

Nowe projekty unijne realizowane od stycznia 2018 roku - czytaj więcej

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych

wtorek, 21 listopad 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach oraz Koło Gospodyń Wiejskich serdecznie zapraszają      na dwudzieste drugie, coroczne spotkanie Wigilijne dla osób samotnych
i niepełnosprawnych, które odbędzie się

21.12.2017r. o godzinie 12:00 w Domu Kultury w Kozach 

Osoby chętne prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 15.12.2017r., telefonicznie lub osobiście w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 1.

 

ZAPRASZAMY !

szopka

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych - czytaj więcej

Działania towarzyszące w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017

środa, 15 listopad 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych organizowanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 Podprogram 2017, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, które odbędą się:
01 grudnia 2017r. w godzinach 8:00-14:00
W Pokoju nr 24 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach
Warsztaty mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, integrację społeczną oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia człowieka.

popż

Działania towarzyszące w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 - czytaj więcej

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

poniedziałek, 21 sierpień 2017
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - czytaj więcej

Strona główna Aktualności Galeria Kontakt