Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
Strona główna Informacje ogólne Dział pomocy społecznej Dział świadczeń rodzinnych Karta Dużej Rodziny Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespół interdyscyplinarny Stypendia szkolne Pliki do pobrania Obowiązek informacyjny RODO/Przechowywanie danych w GOPS Aktualności Galeria Przydatne linki Kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej - w nowym oknie

Aktualności

Życzenia Świąteczne

poniedziałek, 17 gruddzień 2018

Życzenia Świąteczne - czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

piątek, 02 listopad 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

I. Artykuły warzywne i owocowe:

1. groszek z marchewką 3,6 kg,

2. fasola biała 3,6 kg,

3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

4. buraczki wiórki 1,05 kg,

5. powidła śliwkowe 1,80 kg,

II. Artykuły skrobiowe:

1. makaron jajeczny 4,5 kg,

2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

3. ryż biały 3 kg,

4. kasza gryczana 1,5 kg,

5. herbatniki maślane 0,8 kg,

III. Artykuły mleczne:

1. mleko UHT 7 l,

2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

VI. Artykuły mięsne:

1. szynka drobiowa 3 kg,

2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,

4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,

V. Cukier
1. cukier biały 4 kg,

2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

VI. Tłuszcze

1. olej rzepakowy 4 l,

VII. Dania gotowe

1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;


2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.


SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
• warsztaty kulinarne;

• warsztaty edukacji ekonomicznej;

• warsztaty dietetyczne;

• warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

• pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - czytaj więcej

STYPENDIA SZKOLNE

czwartek, 23 sierpień 2018

Informujemy, że druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można odebrać w siedzibie GOPS w Kozach, ul. Szkolna 1, pokojach nr 21 i 23 lub pobrać drogą elektroniczną ze strony www.gops.kozy.pl
Informacje o warunkach otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów została umieszczona na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „stypendia szkolne”.
Wypełnione, kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 15 września danego roku szkolnego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach przy ul. Szkolnej 1,
w godz. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 07.00 – 10.00,
wtorek 07.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00.

STYPENDIA SZKOLNE - czytaj więcej

Mapa żłobków i klubów dziecięcych.

czwartek, 09 sierpień 2018

W dniu 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych, mapę żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3, do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych.
Na mapie tej oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Mapa żłobków i klubów dziecięcych. - czytaj więcej

Nabór do projektu unijnego "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów"

środa, 18 lipiec 2018

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach przyjmuje zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w projekcie unijnym kierowanym do osób w wieku powyżej 60 lat oraz ich opiekunów. W ramach projektu będzie możliwość bezpłatnego skorzystania ze wsparcia lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, dietetyków oraz innych specjalistów. Uczestnicy będą mogli skorzystać z pobytu w Klubie Seniora. Planowane jest również wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad seniorami. Zapewniony zostanie bezpłatny transport. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby chętne prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach, przy ul. Szkolnej 1, pokój 23.

Nabór do projektu unijnego "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" - czytaj więcej

Efekty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

wtorek, 10 lipiec 2018

PODPROGRAM 2017 – efekty


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach z terenu województwa Ślaskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 138 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Kozy.
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 7,06698 ton żywności;
- 552 paczek żywnościowych;
4. W ramach Podprogramu 2017 dla 12 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Dietetyczne - 5 spotkań dla 12 uczestników
• Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 12 uczestników

Efekty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 - czytaj więcej

Informacja dotycząca wniosków do programu

wtorek, 03 lipiec 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach przekazuje, że informacje dla Klientów dotyczące programu "Dobry Start" będą wysyłane z następujących adresów e-mail:

- gops@gops.kozy.pl

- rodzinne@gops.kozy.pl

Informacja dotycząca wniosków do programu - czytaj więcej

Informacje w pigułce dotyczące programu "Dobry Start"

poniedziałek, 02 lipiec 2018

Poniżej znajdują się skrócone informacje dotyczące programu "Dobry Start"

dobry start

 dobry start

 dobry start

dobry start

Informacje w pigułce dotyczące programu "Dobry Start" - czytaj więcej

Strona główna Aktualności Galeria Kontakt