Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
Strona główna Informacje ogólne Dział pomocy społecznej Dział świadczeń rodzinnych Karta Dużej Rodziny Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespół interdyscyplinarny Stypendia szkolne Pliki do pobrania Obowiązek informacyjny RODO/Przechowywanie danych w GOPS Aktualności Galeria Przydatne linki Kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej - w nowym oknie

Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

piątek, 02 listopad 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

I. Artykuły warzywne i owocowe:

1. groszek z marchewką 3,6 kg,

2. fasola biała 3,6 kg,

3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

4. buraczki wiórki 1,05 kg,

5. powidła śliwkowe 1,80 kg,

II. Artykuły skrobiowe:

1. makaron jajeczny 4,5 kg,

2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

3. ryż biały 3 kg,

4. kasza gryczana 1,5 kg,

5. herbatniki maślane 0,8 kg,

III. Artykuły mleczne:

1. mleko UHT 7 l,

2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

VI. Artykuły mięsne:

1. szynka drobiowa 3 kg,

2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,

4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,

V. Cukier
1. cukier biały 4 kg,

2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

VI. Tłuszcze

1. olej rzepakowy 4 l,

VII. Dania gotowe

1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;


2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.


SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
• warsztaty kulinarne;

• warsztaty edukacji ekonomicznej;

• warsztaty dietetyczne;

• warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

• pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - czytaj więcej

STYPENDIA SZKOLNE

czwartek, 23 sierpień 2018

Informujemy, że druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można odebrać w siedzibie GOPS w Kozach, ul. Szkolna 1, pokojach nr 21 i 23 lub pobrać drogą elektroniczną ze strony www.gops.kozy.pl
Informacje o warunkach otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów została umieszczona na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „stypendia szkolne”.
Wypełnione, kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 15 września danego roku szkolnego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach przy ul. Szkolnej 1,
w godz. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 07.00 – 10.00,
wtorek 07.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00.

STYPENDIA SZKOLNE - czytaj więcej

Mapa żłobków i klubów dziecięcych.

czwartek, 09 sierpień 2018

W dniu 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych, mapę żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3, do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych.
Na mapie tej oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Mapa żłobków i klubów dziecięcych. - czytaj więcej

Nabór do projektu unijnego "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów"

środa, 18 lipiec 2018

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach przyjmuje zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w projekcie unijnym kierowanym do osób w wieku powyżej 60 lat oraz ich opiekunów. W ramach projektu będzie możliwość bezpłatnego skorzystania ze wsparcia lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, dietetyków oraz innych specjalistów. Uczestnicy będą mogli skorzystać z pobytu w Klubie Seniora. Planowane jest również wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad seniorami. Zapewniony zostanie bezpłatny transport. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby chętne prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach, przy ul. Szkolnej 1, pokój 23.

Nabór do projektu unijnego "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" - czytaj więcej

Efekty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

wtorek, 10 lipiec 2018

PODPROGRAM 2017 – efekty


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach z terenu województwa Ślaskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 138 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Kozy.
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 7,06698 ton żywności;
- 552 paczek żywnościowych;
4. W ramach Podprogramu 2017 dla 12 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Dietetyczne - 5 spotkań dla 12 uczestników
• Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 12 uczestników

Efekty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 - czytaj więcej

Informacja dotycząca wniosków do programu

wtorek, 03 lipiec 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach przekazuje, że informacje dla Klientów dotyczące programu "Dobry Start" będą wysyłane z następujących adresów e-mail:

- gops@gops.kozy.pl

- rodzinne@gops.kozy.pl

Informacja dotycząca wniosków do programu - czytaj więcej

Informacje w pigułce dotyczące programu "Dobry Start"

poniedziałek, 02 lipiec 2018

Poniżej znajdują się skrócone informacje dotyczące programu "Dobry Start"

dobry start

 dobry start

 dobry start

dobry start

Informacje w pigułce dotyczące programu "Dobry Start" - czytaj więcej

"Dobry start" w Gminie Kozy

poniedziałek, 18 czerwiec 2018

"Dobry Start" w Gminie KOZY

     Dnia 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
     Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny, dzieciom do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
     Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
     Wnioski o świadczenie – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
     W Gminie Kozy będą przyjmowane i realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach – ul. Szkolna 1 ( I piętro).
     Ostateczny termin składania wniosków to 30 listopada 2018 roku.
     Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

"Dobry start" w Gminie Kozy - czytaj więcej

Strona główna Aktualności Galeria Kontakt