Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
Strona główna Informacje ogólne Dział pomocy społecznej Dział świadczeń rodzinnych Karta Dużej Rodziny
Projekt 'Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy' Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespół interdyscyplinarny Stypendia szkolne Pliki do pobrania Aktualności Galeria Przydatne linki Kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej - w nowym oknie

Karta Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że od 16 czerwca 2014r. można składać wnioski na ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, która upowaznia do ulg w korzystaniu z usług świadczonych przez między innymi: muzea, galerie, placówki sportowe, parki narodowe, których wykaz został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Karta dużej rodziny: www.rodzina.gov.pl.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Ustawy o Karcie Dużej Rodziny składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony wła-dzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

W załączniku szczegółowe informacje i druki (wniosek wraz z załącznikami)

Pliki do pobrania

Formularz zgloszeniowy (PDF, 151 kB)

Oświadczenie w sprawie nauki dla uczniów pełnoletnich (doc, 32 kB)

Oświadczenie Karta Dużej Rodziny.doc ( PDF, 31,5 kB)

Oferta partnerów karta dużej rodziny (PDF, 782 kB)

 
Strona główna Aktualności Galeria Kontakt