Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
Strona główna Informacje ogólne Dział pomocy społecznej Dział świadczeń rodzinnych Karta Dużej Rodziny Projekt 'Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy' Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespół interdyscyplinarny Stypendia szkolne Pliki do pobrania Aktualności Galeria Przydatne linki Kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej - w nowym oknie

Aktualności

Działania towarzyszące - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

czwartek, 01 gruddzień 2016

logo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych organizowanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 Podprogram 2016, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, które odbędą się:
13 grudnia 2016r. w godzinach 8:00-14:00
W Sali nr 11 Domu Kultury w Kozach
Warsztaty mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, integrację społeczną oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia człowieka.

Działania towarzyszące - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - czytaj więcej

Godziny pracy GOPS w dn.24.10.2016

piątek, 21 październik 2016

Informacja


W dniu 24.10.2016r. (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach będzie czynny do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Godziny pracy GOPS w dn.24.10.2016 - czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

piątek, 30 wrzesień 2016

logo popż

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020
Podprogram 2016

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej (MRPiPS) celem ogólnym Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 roku - czerwiec 2017 roku.
Do Podprogramu 2016 zostały zakwalifikowane 154 osoby spośrod mieszkańców Gminy Kozy spełniających obowiązujące kryteria kwalifikowalności.

Grupę osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa mogą stanowić:

- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( wtym społeczności marginelizowane),
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Przy dokonywaniu kwalifikacji Ośrodek bierze pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 obejmuje 48,59 kg i składa się z:
- artykułów skrobiowych (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki),
- artykułów mlecznych (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- artykułów warzywnych i owocowych (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe),
- artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa),
- cukier biały,
- tłuszcze - olej rzepakowy.

W ramach środków towarzyszących będą podobnie jak w poprzedniej edycji prowadzone następujące działania:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (tworzenie, realizacja i kontrola budżetu domowgo).


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 - czytaj więcej

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w Świadczeniach Rodzinnych

czwartek, 01 wrzesień 2016

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w świadczeniach rodzinnych 


Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 – są przyjmowane od 01.09.2016 r.


Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych „w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 r.


„W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 r. ”


UWAGA!


Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty otrzymane w 2015 roku na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi prorodzinnej.


Ponadto informujemy, że wnioski na fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 – są przyjmowane od 01.08.2016 r.


Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1, są także do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w Świadczeniach Rodzinnych - czytaj więcej

Harmonogram wypłat świadczeń z GOPS Kozy

wtorek, 30 sierpień 2016

harmonogram

 

Harmonogram wypłat świadczeń z GOPS Kozy - czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny - Partnerzy

poniedziałek, 01 sierpień 2016

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
  • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
  • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

  • określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym

Co dalej?

  • po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny


Karta Dużej Rodziny - Partnerzy - czytaj więcej

Projekt unijny OHP „Obudź swój potencjał – EFS”

wtorek, 26 lipiec 2016

logo fundusze

 

Ochotnicze Hufce Pracy w całej Polsce rozpoczęły rekrutację do projektu "Obudź swój potrencjał - EFS" współfinansowanego ze środków europejskich.

Projekt kierowany jest do młodzieży nieuczącej się, niepracującej czy też nieszkolącej się. Projekt przewiduje zniwelowanie barier w dostępie do rynku pracy.

Kto może przystąpić do projektu?

– Osoby w wieku 18-24 lat (w chwili przystąpienia do projektu uczestnik musi mieć ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 roku życia),
– Bezrobotni niezarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy,
– Nieuczęszczający do szkoły lub na studia (tzw. grupa NEET),
– Niemający kwalifikacji zawodowych, albo mający za niskie kwalifikacje zawodowe lub mający kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

W projekcie mogą wziąć również udział osoby (w wieku 18-24 lat):
– mające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, w którym po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia;
– mające wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej, znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, niemające kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Więcej informacji pod "Czytaj więcej".

 

 

 

 

Projekt unijny OHP „Obudź swój potencjał – EFS” - czytaj więcej

Informacja o godzinach urzędowania

piątek, 06 maj 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w związku z realizacją zadań z zakresu programu "Rodzina 500+" Dział Świadczeń Rodzinnych w dniach: 6 maja, 13 maja i 20 maja 2016 roku przyjmuje strony w godzinach
od 7:00 do 17:00.

Informacja o godzinach urzędowania - czytaj więcej

Strona główna Aktualności Galeria Kontakt