Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
Strona główna Informacje ogólne Dział pomocy społecznej Dział świadczeń rodzinnych Karta Dużej Rodziny Projekt 'Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy' Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespół interdyscyplinarny Stypendia szkolne Pliki do pobrania Aktualności Galeria Przydatne linki Kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej - w nowym oknie

Strona główna

 Witamy na stronie internetowej


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach


powołanego Uchwałą Nr 44/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Kozach z dnia 30 kwietnia 1990r.
jest jednostką organizacyjną:
Gminy Kozy
powiat: Bielsko-Biała
województwo: Śląskie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


43-340 Kozy
ul. Szkolna 1
Tel. 338175827, 338123460
Fax.: 338175827


Numery wewnętrzne:


17 – Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
18 – Przyjęcia wniosków Działu Świadczeń Rodzinnych
19 – Sekretariat
20 – Kierownik
21 – Pracownicy socjalni
22 – Kasa
23 – Projekt unijny
24 – Profilaktyka uzależnień

15 – fax


Dział Świadczeń Rodzonnych - rodzinne@gops.kozy.pl


Dział Pomocy Środowiskowej - pomoc@gops.kozy.pl


Projekty Unijne - projekty@gops.kozy.pl


Prac. ds. Profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - profilaktyka@gops.kozy.pl


Gminna Komisła ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach - komisjarpa@gops.kozy.pl


Adres e-mail: gops@gops.kozy.pl, gops@kozy.com.pl
Kierownik: mgr Renata Nycz
Kierownik działu Świadczeń Rodzinnych: mgr Gabriela Orlicka
Koordynator działu Świadczeń Pomocy Społecznej: mgr Edyta Malik


Godziny Pracy Ośrodka :


poniedziałek 07.00 - 15.00


wtorek        07.00 - 17.00


środa          07.00 - 15.00


czwartek     07.00 - 15.00


piątek         07.00 - 13.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone w szczególności: • pomoc społeczna

 • świadczenia rodzinne

 • fundusz alimentacyjny

 • profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

 • programy rządowe i unijne

 • przemoc w rodzinie

 • piecza zastępcza


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wyżej wymienione zadania na podstawie obowiązującego prawa a w szczególności:


Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. z 2009 roku, nr 175, poz. 1362 ze zm.)


Ustawa o świadczeniach rodzinnych dnia 28.11.2003r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)


Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07.09.2007r (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 ze zm.)


Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493.)


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 47 ze.zm.).


Ustawa o pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887)


            a także w oparciu o: • Kodeks Postępowania Administracyjnego 

 • ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu

 • ustawa o systemie ubezpieczenia społecznego

 • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

 • oraz inne wykonawcze akty prawne.Strona główna Aktualności Galeria Kontakt