Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje,
Mieszkańcom Gminy Kozy z okazji Świąt Wielkiej Nocy
W tych trudnych czasach osoby borykające się z uzależnieniem
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium