Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach zatrudni asystenta rodziny
Cykl bezpłatnych spotkań otwartych w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej (Po)ważne...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium