Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że od 1 do 15 września 2019r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach z terenu województwa śląskiego przy współpracy
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium