Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje o rozpoczęciu naboru 9 osób do udziału w Programie...
W razie konieczności kontaktu z tut. Ośrodkiem prosimy dzwonić pod numery telefonów: 512 943 335 Dział...
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina,
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium