Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, o możliwości skorzystania z konsultacji terapeuty...
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...
Informujemy, iż od stycznia 2020r. zmieniają się godziny pracy Ośrodka poniedziałek 07.00 - 15.00 wtorek...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium