Informujemy, iż wnioski o ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) na nowy okres,
Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium