Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż Gmina Kozy do dnia dzisiejszego nie otrzymała od...
Obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Kozy w związku z działaniami wojennymi,
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium