Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach pomimo panującej epidemii koronawirusa nadal prowadzi intensywne...
Zmiana terminu wypłaty świadczeń z kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium