Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”
W dniach od 22 do 28 lutego odbędzie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium