Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w...
W dniu 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło narzędzie służące...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach przyjmuje zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w projekcie...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium