Informujemy, że od dnia 17.11.2020 r. będzie prowadzony dyżur telefoniczny: - terapeuta uzależnień - wtorek -...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach z terenu województwa śląskiego przy współpracy
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów powstał po to,
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium