Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze od 2019 roku nie składają wniosków o ponowne ustalenie prawa do...
Informujemy, iż od lipca 2020 można składać wnioski o świadczenia z Programu „Dobry Start” (tzw. 300+)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 21 czerwca br. w świetle obowiązujących przepisów,
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium