Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” w Kozach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach,...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach rozpoczyna rekrutację do projektu unijnego „Aktywna integracja w...
Ruszają współfinansowane ze środków unijnych kursy językowe dla mieszkańców Subregionu Południowego...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium