Informujemy, że od dnia 26.10.2020 r. będą prowadzone dyżury telefoniczne:
STYPENDIA SZKOLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że od 1 do 15 września 2020r. można...
Uprzejmie informujemy, że w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach w każdy...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium