Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w programie „Opieka...
Na terenie województwa śląskiego ruszyła akcja pn. „Bezpieczne Ferie 2024”, która będzie trwała do 26 lutego...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium