Aktualności
GOPS Kozy

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż Gmina Kozy do dnia dzisiejszego nie otrzymała od Wojewody Śląskiego
środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowego.

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Kozy w związku z działaniami wojennymi,

Powiat bielski informuje, że od dnia 5 września 2022r. rozpoczyna rekrutację obywateli Ukrainy
zamieszkałych na terenie terenu powiatu bielskiego - do projektu
pn.: „Poznajmy się – program integracyjny powiatu bielskiego.”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że do 15 września 2022r. można ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski można odebrać w siedzibie GOPS w Kozach, ul. Szkolna 1, pokoje nr 4, 5 lub na stronie internetowej www.gops.kozy.pl.

Kto może otrzymać dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest