Aktualności
GOPS Kozy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje o rozpoczęciu naboru 9 osób do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W razie konieczności kontaktu z tut. Ośrodkiem prosimy dzwonić pod numery telefonów:
512 943 335 Dział Świadczeń Rodzinnych
512 943 352 Dział Pomocy Środowiskowej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że dyżur radcy prawnego w dniu 19.04.2021r. jest odwołany.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje,

Mieszkańcom Gminy Kozy z okazji Świąt Wielkiej Nocy