Aktualności
GOPS Kozy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że od 1 do 15 września 2019r.

Program "Rodzina 500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach z terenu województwa śląskiego przy współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach rozpoczyna rekrutację do projektu unijnego "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 ".

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż od stycznia 2019 roku  Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy kiedykolwiek wychowywali i mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej.