Aktualności
GOPS Kozy
{Play}NABÓR DO SZKOŁY
OHP daje możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego
w ramach polskiego systemu oświaty.
Więcej informacji można uzyskać:
Ochotnicze Hufce Pracy
w Bielsku-Białej
ul. Kosynierów 20
tel.: (33) 812 22 13 lub (33) 822 15 25
Informację o zasadach przyjęcia można znaleźć na www.slaska.ohp.pl/rekrutacja lub www.dokariery.pl/rekrutacja