Aktualności
GOPS Kozy

{Play}
Zmiana terminu wypłaty świadczeń z kasy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

Informujemy, iż ulega zmianie termin wypłaty świadczeń z kasy GOPS Kozy w miesiącu maju 2020. Kasa będzie czynna wyłącznie w dniu:
 
27 maja 2020 r. (środa) w godz. 11.00 – 12.00.