Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w ramach umowy zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych, niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Kozy

Zakres obowiązków osoby świadczącej usługi opiekuńcze:
•    pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego,
•    czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego,
•    czynności związane z utrzymaniem czystości otoczenia,
•    opieka zgodnie z zaleceniami lekarza,
•    zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Osoba podejmująca się świadczenia usług opiekuńczych powinna posiadać:
•    stan zdrowia umożliwiający pracę opiekuna,
•    umiejętność organizowania samodzielnej pracy w domu podopiecznego,
•    doświadczenie w pracy opieki nad osobami starszymi. Mile widziany kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej lub dyplom ukończenia szkoły opiekuna medycznego, opiekuna osoby niepełnosprawnej opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna środowiskowego,
•    empatię, rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach pod numerem telefonu: 33 8175827 wew. 9