Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
Zadzwoń na numer +48 222 309 900.Linia całodobowa, bezpłatna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

Pod telefonem i czatem dyżurują psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Więcej informacji  na stronie internetowej: Linia pomocy pokrzywdzonym