Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Uprzejmie informujemy, że w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach w  każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 18.30 w budynku przy ul. Szkolnej 1, I piętro, biuro nr 2 dyżur pełni terapeuta uzależnień.

Można uzyskać pomocy w zakresie:

  • Informacji  na temat stylu używania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami od hazardu, zakupów, komputera.
  • Możliwości podjęcia profesjonalnej terapii
  • Motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany negatywnego stylu używania alkoholu.
  • Motywowania osób uzależnionych oraz członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do korzystania z grup samopomocowych.
  • Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończonej terapii odwykowej i ich rodzinom.
  • Konsultacje z członkami rodzin osób pijących, której celem jest wsparcie w trudnej sytuacji osobistej.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji.