Aktualności
GOPS Kozy

{Play}
Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary oraz szczęścia,
które sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem!

życzy
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach
wraz z pracownikami

Boże Narodzenie 2020