Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Rekrutacja do projektu ,,ABSOLWENT → PRACA → STABILIZACJA kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy” współfinansowanego w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnikami projektu mogą być tylko i wyłącznie osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, będące absolwentami szkół wyższych (maksymalnie do 5 lat) lub osoby będące na ostatnim roku studiów (I, II, III stopnia, podyplomowych). Projekt oferuje kompleksową aktywizację zawodową: staże, szkolenia, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, pośrednictwo pracy, a także dodatek aktywizujący w formie zwrotu części kosztów zakwaterowania. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona.

 

Prosimy o kontakt z poniższymi nr telefonu:

Doradca zawodowy - Anna Mazela tel. 513 070 483

Trener zatrudnienia wspomaganego - Iwona Łydka tel. 537 560 150

Trener zatrudnienia wspomaganego – Wioletta Pacia tel. 731 450 190

Więcej informacji na: www.stowarzyszenieklucze.pl

Ulotka 1
Ulotka 2