Aktualności
GOPS Kozy
{Play}W tych trudnych czasach osoby borykające się z uzależnieniem mogą znaleźć pomoc na stronie aabielsko.pl, pracazinnymi.pl lub aa.org.pl.
Jeżeli ktoś by potrzebował kontaktu indywidualnego, można dzwonić na numer infolinii AA Podbeskidzie 510 302 430.
Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby
rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.
Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie
zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.