Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach
do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

Usługi opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych świadczone będą w ramach:
•        pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
•        pobytu całodobowego w placówce  wskazanej przez uczestnika Programu, która otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
Okres  realizacji Programu dla mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy: czerwiec- grudzień 2021 r.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy będących członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane  usługami w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA stanowiącej  załącznik do Programu. Dokumenty wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał dokumentu do wglądu) należy  dostarczyć do siedziby
Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1 do dnia 19.07.2021 r.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Uwaga: w przypadku większej liczby zgłoszeń niż limit miejsc Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wymogu dostarczenia Karty oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej oraz bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu zgodnie z wytycznymi Programu.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach pod nr tel.  33 817 58 27, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty:
1.   Program Opieka Wytchnieniowa- edycja 2021.
2.    Załącznik nr 8 Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021