Aktualności
GOPS Kozy
{Play}W roku 2021 wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia można złożyć tylko elektronicznie,
w związku z powyższym w dniu 22 września 2021r. w godzinach od 09.00 do 12.00
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach pok. 2,
odbędzie się dyżur pracownika ZUS, który pomoże wypełnić dokumenty i złożyć wniosek o to świadczenie.

Do złożenia wniosku potrzebne są poniższe informację:
• dowód osobisty
• swój adres mailowy
• pesele dziecka/dzieci
• nazwę szkoły wraz z adresem
• numer konta bankowego