Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Kozy w związku z działaniami wojennymi,
mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

Mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców również mogą otrzymać wsparcie psychologiczne.

Pomocy i wsparcia udzielać będzie psycholog, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Telefon do kontaktu 505 502 162