Aktualności
GOPS Kozy
{Play}W  związku z trwającymi w Parlamencie pracami nad projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa
domowe, która w zamyśle projektodawców ma umożliwić preferencyjny zakup węgla, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, po cenie do 2.000 zł za tonę, pojawiła się potrzeba ustalenia skali zapotrzebowania na węgiel,
który mógłby być sprzedawany na takich warunkach Mieszkańcom Gminy Kozy.

Mając powyższe na względzie prosimy zainteresowanych Mieszkańców Gminy Kozy o wypełnienie zamieszczonego poniżej zgłoszenia i przekazanie go do tutejszego Urzędu w terminie do dnia 8 listopada 2022 roku – do godz. 17.00.

 Dopuszczalne formy zgłoszenia są następujące:

    zgłoszenie w wersji papierowej można złożyć w Urzędzie Gminy Kozy ul. Krakowska 4 pokój nr 5 lub na Dzienniku Podawczym
(w godzinach pracy urzędu);
    zgłoszenie w wersji elektronicznej (skan podpisanej deklaracji) można wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Równocześnie podkreślamy, że zgłoszenie, o którym mowa powyżej, nie jest jeszcze wnioskiem o zakup węgla. Zgłoszenie to ma jedynie na celu oszacowanie zapotrzebowania na węgiel.
Natomiast wzór wniosku o zakup węgla opublikowany zostanie dopiero po wejściu w życie przepisów ww. projektu ustawy.

Aby każdy zainteresowany mógł się zapoznać z warunkami jakie należy spełnić by skorzystać z możliwości preferencyjnego zakupu węgla,  poniżej zamieszczamy przywołany we wstępie projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Proszę zwrócić szczególną uwagę na treść art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 10 ust. 2 rzeczonego projektu.

Ponadto podkreślamy, że Gmina Kozy nie posiada  zaplecza technicznego i organizacyjnego (zaplecza w postaci transportowych lub ciepłowniczych zakładów budżetowych albo spółek komunalnych), które pozwoliłoby na samodzielną dystrybucję węgla. Dlatego też preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Kozy będzie realizowana we współpracy z podmiotem zewnętrznym – na zasadach przewidzianych we wspomnianym na wstępie projekcie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Ankieta węglowa. pdf