Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Ile wynosi dodatek węglowy?

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych i jest świadczeniem jednorazowym.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Gdzie składa się wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, na parterze budynku do skrzynki lub w biurze nr 10 (I piętro), wysłać za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Pliki do pobrania:
Wniosek dodatek węglowy. pdf