Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje o rozpoczęciu naboru do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Cele Programu

Program ma na celu:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
 2. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 3. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 4. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

Osoby zainteresowane  usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie:

 1. Karta zgłoszenia do Programu;
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta;
 4. Podpisana Klauzula informacyjna.

 

Dokumenty do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,  przyjmowane będą do 20.01.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy – biuro nr 8.

Kartę zgłoszenia można również wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze budynku, wysłać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Po 20 stycznia 2023 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach pod nr tel.  33 817 58 27, 512 943 352,  e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Zakres czynności w ramach usług asystenta - edycja 2023

Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Załącznik AOON - edycja 2023