Aktualności
GOPS Kozy
Wykaz planowanych dyżurów na terenie Gminy Kozy na 2023 rok.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem
 (33) 813-69-22

(regulamin dostępny TUTAJ)