Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.
Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie