Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Wójt Gminy Kozy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Koło Gospodyń Wiejskich,
Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio
zapraszają seniorów, osoby samotne i potrzebujące na spotkanie wigilijne,
które odbędzie się w dniu 21.12.2023 r. o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Kozach. 
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach:
telefoniczny pod nr 33 8175827 lub osobisty ul. Szkolna 1, piętro 1, biuro 4 lub 5 w godzinach pracy GOPS-u,
w terminie od 20 listopada do 8 grudnia br.
Dla osób zgłaszających problemy z poruszaniem się, będzie zorganizowany transport na spotkanie.