Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób  z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać  pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Sposób zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystencji osobistej proszone są o:
1.    wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu,
2.    wypełnienie karty zakresu czynności w ramach usług asystencji,
3.    wypełnienie oświadczenia o wskazaniu osoby asystenta,
4.    dołączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności,
5.    zapoznanie się i podpisanie Klauzuli informacyjnej MRiPS,
6.    zapoznanie się i podpisanie Klauzuli informacyjnej.

Wnioski należy składać:
•    osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy – I piętro - biuro nr 8 lub wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze budynku,
•    za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy 
•    elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym). 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 9.01.2024 r. do dnia 24.01.2024 r.

Po 24.01.2024 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z otrzymaniem usług asystencji. Przyjęte zgłoszenia będą realizowane wyłącznie dla osób, które zostaną zakwalifikowane do Programu. Realizacja zadania nastąpi po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Kozy a Śląskim Urzędem Wojewódzkim.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach pod nr tel.  33 817 58 27,   e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

Karta zakresu czynności pdf
Karta zgłoszenia do Programu pdf
Klauzula informacyjna AOON pdf
Klauzula informacyjna MRiPS pdf
Oświadczenie o wskazaniu asystenta pdf