Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.  Będzie je przyznawać i wypłacać  ZUS. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać z Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności ul. Powstańców 41A, 40-024 Katowice (tel. 32 20 77 815) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ustalanie-poziomu-potrzeby-wsparcia-dla-potrzeb-swiadczenia-wspierajacego