Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Na terenie województwa śląskiego ruszyła akcja pn. „Bezpieczne Ferie 2024”, która będzie trwała do 26 lutego 2024 r.
Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną.
Całodobowa Linia Interwencyjna: 32 20 77 077