Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy będących członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą. 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

Sposób zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o:
1.    wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu,
2.    wypełnienie oświadczenia o wskazaniu osoby opiekuna,
3.    dołączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności,
4.    zapoznanie się i podpisanie Klauzuli informacyjnej MRiPS,
5.    zapoznanie się i podpisanie Klauzuli informacyjnej.

Wnioski należy składać:

•    osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy – I piętro - biuro nr 8 lub wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze budynku,
•    za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy 
•    elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym). 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 23.01.2024 r. do dnia 07.02.2024 r. 

Po 07.02.2024 r. nabór będzie otwarty, a usługi opieki wytchnieniowej będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z otrzymaniem usług opieki wytchnieniowej. Przyjęte zgłoszenia będą realizowane wyłącznie dla osób, które zostaną zakwalifikowane do Programu. Realizacja zadania nastąpi po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Kozy a Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach pod nr tel.  33 817 58 27,   e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszeniowa do Programu OW 2024 plik.pdf
Klauzula informacyjna OW 2024 plik pdf
Klauzula RODO MRiPS  plik pdf
Oświadczenie o wskazanie opiekuna OW plik pdf