Aktualności
GOPS Kozy
{Play}
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na kryterium dochodowe.
Wnioski będzie można składać od 1 lipca wyłącznie drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1 – biuro numer 10.