Aktualności
GOPS Kozy
{Play}
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach rozpoczyna rekrutację do projektu unijnego "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2". Poszukujemy osób niepracujących, seniorów oraz niepełnosprawnych. Dla nieaktywnych zawodowo oferujemy udział w szkoleniach, kursach i płatnych stażach. Dla seniorów proponujemy m.in.: zajęcia z obsługi komputera, spotkania
z dietetykiem oraz naukę języka angielskiego. Osobom niepełnosprawnym proponujemy usługi asystenta osoby niepełnosprawnej oraz rehabilitację. Oprócz tego dla wszystkich grup będzie możliwość korzystania z cyklicznych wyjazdów i wycieczek. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, pokój nr 1, tel. 33 8175 827. Rekrutacja trwa do 05 lipca 2019r.