Aktualności
GOPS Kozy

{Play}
STYPENDIA SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że od 1 do 15 września 2019r. można ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski można odebrać w siedzibie GOPS w Kozach, ul. Szkolna 1, pokoju nr 1, lub na stronie internetowej www.gops.kozy.pl.

Informacje o warunkach otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zostały umieszczone na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „stypendia szkolne”.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 15 września danego roku szkolnego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach przy ul. Szkolnej 1,

w godz. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 07.00 – 10.00,

wtorek 07.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00.