Aktualności
GOPS Kozy
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów powstał po to, by umożliwić

W trosce o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników w związku z nasilającą się epidemią koronawirusa od 19 października 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach wprowadził dodatkowe środki ostrożności. Aż do odwołania wszyscy petenci będą przyjmowani w ograniczony sposób.

Informujemy, że od dnia 26.10.2020 r. będą prowadzone dyżury telefoniczne:

STYPENDIA SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że od 1 do 15 września 2020r. można ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski można odebrać w siedzibie GOPS w Kozach, ul. Szkolna 1, pokoju nr 1, lub na stronie internetowej www.gops.kozy.pl.

Uprzejmie informujemy, że w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach w  każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 18.30 w budynku przy ul. Szkolnej 1, I piętro, biuro nr 2 dyżur pełni terapeuta uzależnień.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru 2 osób do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych