Aktualności
GOPS Kozy


Uprzejmie informujemy, że w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach dyżury pełnią:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w ramach umowy zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych, niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Kozy

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach pomimo panującej epidemii koronawirusa nadal prowadzi intensywne działania w projektach unijnych

Zmiana terminu wypłaty świadczeń z kasy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

NABÓR DO SZKOŁY
OHP daje możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego