Aktualności
GOPS Kozy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Informujemy, iż od stycznia 2020r. zmieniają się godziny pracy Ośrodka
poniedziałek 07.00 - 15.00
wtorek       07.00 - 15.00
środa          07.00 - 15.00
czwartek     07.00 - 17.00
piątek         07.00 - 13.00

Spokojnych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie
życzą Kierownik oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

SPOTKANIE WIGILIJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kozach serdecznie zapraszają

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 31.10.2019 r. na stronie www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kozach przy Parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ul. Kościelna 25, 43-340 Kozy