Aktualności
GOPS Kozy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach przypomina, iż do 31 grudnia 2019 roku każda osoba, która uzyskała kartę dużej rodziny w wersji tradycyjnej (plastikowej)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje,

Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Od 1 października 2019r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej
zaprasza na bezpłatne seminaria,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że od 1 do 15 września 2019r.