Dane kontaktowe
GOPS Kozy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1
33 817 58 27
33 812 34 60
512 943 335 Dział Świadczeń Rodzinnych
512 943 352 Dział Pomocy Środowiskowej
gops@gops.kozy.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP -  /gopskozy/SkrytkaESP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 17.00
Piątek 7.00 – 13.00

Numery wewnętrzne:
1 - kierownik Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Rodzinne
2 - pomoc społeczna, Karta Dużej Rodziny, projekty unijne
5 - dziennik podawczy
6 - koordynator pracy socjalnej
7 - profilaktyka uzależnień
9 - Kierownik Ośrodka

Adresy poczty elektronicznej:
Dział Świadczeń Rodzinnych
Dział Pomocy Środowiskowej
Projekty Unijne
Pracownia ds. Profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kierownik:
mgr Renata Nycz
Kierownik działu Świadczeń Rodzinnych:
mgr Gabriela Orlicka
Koordynator działu Świadczeń Pomocy Społecznej:
mgr Edyta Malik

Formularz

Wyślij e-mail