Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach rozpoczyna rekrutację do projektu unijnego "Powiat bielski -...
Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż od stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium