Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że do 15 września 2021r.
W roku 2021 wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia można złożyć tylko elektronicznie,
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 10 sierpnia 2021 roku do 10 września 2021 roku, na terenie...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium