Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje,
Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od 1 października 2019r....
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne seminaria,
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium