Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.
W dniu 27 kwietnia 2023r. Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny nie będą obsługiwane. Za utrudnienia...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium