Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 31.10.2019 r. na stronie www.krus.gov.pl...
Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kozach przy Parafii Św. Apostołów Szymona i Judy...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach przypomina, iż do 31 grudnia 2019 roku każda osoba, która uzyskała...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium