DZIEŃ PORADNICTWA 31 stycznia 2023 r. godz. 9.30-14.00 Dom Kultury w Kozach ul. Krakowska 2 Porady...
Wykaz planowanych dyżurów na terenie Gminy Kozy na 2023 rok. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje o rozpoczęciu naboru do udziału w Programie „Opieka...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium