Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje o rozpoczęciu naboru osób do udziału w Programie...
Zmienia się sposób wybierania numerów telefonów służb podległych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i...
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium