Przypominamy, że 30 czerwca upływa termin składania wniosków o świadczenie 500 +
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż od lipca 2021 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż od dnia 9 czerwca 2021 roku
Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy oraz administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.

Kalendarium