Gdzie szukać pomocy
GOPS Kozy
{Play}
Gminny Punkt Konsultacyjny, w którym porad udziela:
•    psycholog: GOPS ul. Szkolna 1 - każdy poniedziałek w godzinach 15.00 – 19.00
•    radca prawny: GOPS ul. Szkolna 1 - każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 18.30
•    terapeuta uzależnień: GOPS ul. Szkolna 1 - każdy wtorek w godzinach 15.30 - 18.30
•    działają grupy AA: LKS "Orzeł" Kozy ul. Przecznia 3 - każdy czwartek i poniedziałek od godziny 20.00

W tych trudnych czasach osoby borykające się z uzależnieniem mogą znaleźć pomoc na stronie
aabielsko.pl, pracazinnymi.pl lub aa.org.pl.
Jeżeli ktoś by potrzebował kontaktu indywidualnego, można dzwonić na numer infolinii AA Podbeskidzie 510 302 430.

Ponadto współpracujemy  z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień:
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
Tel. 33 8123 042

Terapia Uzależnionych i Współuzależnionych
Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż” Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
Tel. 33 822 7983

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
34-120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego 19
Tel. 33 875 24 46, 33 875 24 47

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach
42- 164 Parzymiechy ul. Częstochowska 1
Tel. 34 318 91 54

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku - Białej
43-300 Bielsko - Biała ul. Piękna 2
tel. 33 814 62 21, 33 149 288
POIK zapewnia całodobową pomoc psychologiczną oraz prawniczą, w sytuacji kryzysowej jest możliwość całodobowego pobytu w hostelu.

WOLOIZOL Gorzyce

34-350 Gorzyce ul. Zamkowa 8
Tel. 32 45 11 172

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6,
Tel. 33 828 92 40

Bielskie Telefon Zaufania "Niebieska Linia"
Tel. 33 811 99 00

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej
ul Wyspiańskiego 33, Bielsko - Biała
tel. 667 252 257

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kozach
ul. Kościelna 25, Kozy
tel. 667 254 713

NIEBIESKA LINIA

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tel. 800 120 002
Tel. 22 668 70 00
www.niebieskalinia.pl

POMARAŃCZOWA LINIA
Porady i konsultacje w sprawach dzieci sięgających po alkohol
Tel. 801 140 068

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży:
Tel. 116 111

Antynarkotykowy Telefon Zaufania
Tel. 801 199 990

Zagrożenie życia
Tel. 112

Poradnie Internetowa  
www.narkomania.org.pl
www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa
niebieska linia pdf
www.siu.praesterno.pl

Baza adresów instytucji pomocowych:
Baza instytucji pomocowych 2020


Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
43-340 Kozy
ul. Szkolna 1
33 817 58 27
33 812 34 60
33 817 58 27

Jak do nas dojechać