Gdzie szukać pomocy
GOPS Kozy
{Play}
Gminny Punkt Konsultacyjny, w którym porad udziela:
•    psycholog: GOPS ul. Szkolna 1 - każdy poniedziałek poza pierwszym poniedziałkiem miesiąca w godzinach 15.00 – 18.00
•    psycholog dziecięcy: GOPS ul. Szkolna 1 - drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach 14.00 - 17.00
•    działają grupy AA: LKS "Orzeł" Kozy ul. Przecznia 3 - każdy poniedziałek i czwartek od godziny 20.00


W tych trudnych czasach osoby borykające się z uzależnieniem mogą znaleźć pomoc na stronie
aabielsko.pl, pracazinnymi.pl lub aa.org.pl.
Jeżeli ktoś by potrzebował kontaktu indywidualnego, można dzwonić na numer infolinii AA Podbeskidzie 510 302 430.

Mitingi AA w najbliższej okolicy

Ponadto współpracujemy  z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień:
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
Tel. 33 8123 042

Terapia Uzależnionych i Współuzależnionych
Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż” Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
Tel. 33 822 7983

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
34-120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego 19
Tel. 33 875 24 46, 33 875 24 47

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach
42- 164 Parzymiechy ul. Częstochowska 1
Tel. 34 318 91 54

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku - Białej
43-300 Bielsko - Biała ul. Piękna 2
tel. 33 814 62 21, 33 149 288
POIK zapewnia całodobową pomoc psychologiczną oraz prawniczą, w sytuacji kryzysowej jest możliwość całodobowego pobytu w hostelu.

WOLOIZOL Gorzyce

34-350 Gorzyce ul. Zamkowa 8
Tel. 32 45 11 172

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6,
Tel. 33 828 92 40

Bielskie Telefon Zaufania "Niebieska Linia"
Tel. 33 811 99 00

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej
ul Wyspiańskiego 33, Bielsko - Biała
tel. 667 252 257

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żywcu
ul. Rynek 12
tel. 667 254 715

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie
ul. Wałowa 4
tel. 667 254 710

NIEBIESKA LINIA

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tel. 800 120 002
Tel. 22 668 70 00
www.niebieskalinia.pl

POMARAŃCZOWA LINIA
Porady i konsultacje w sprawach dzieci sięgających po alkohol
Tel. 801 140 068

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży:
Tel. 116 111

Antynarkotykowy Telefon Zaufania
Tel. 801 199 990

Zagrożenie życia
Tel. 112

Poradnie Internetowa  
www.narkomania.org.pl
www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa
niebieska linia pdf
www.siu.praesterno.pl

Baza adresów instytucji pomocowych:
Baza placówek zapewniających w 2022 roku schronienie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. pdf
Baza specjalistycznych ośrodków wsparcia w 2022 roku dla ofiar przemocy. pdf
Baza na rok 2022 poradnictwa specjalistycznego w tym świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji.pdf
Baza na rok 2022 podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.pdf

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
43-340 Kozy
ul. Szkolna 1
tel.: 33 817 58 27
tel.: 33 812 34 60

Jak do nas dojechać