Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
GOPS Kozy
{Play}Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach
W Gminie Kozy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach w składzie:
Przewodniczący - Julita Poszwa
Sekretarz - Joanna Toporowska
Członek - Marek Pawiński
Członek - Tadeusz Sowiński
Członek - Beata Zeman

Zadania GKRPA
1.    Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.
2.    Prowadzi kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.
3.    Podejmuje czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w ramach, których osoby nadużywające alkoholu kieruje się na badania psychologiczne i psychiatryczne przez biegłych sądowych, motywuje do podjęcia leczenia, kieruje do sądu celem zobowiązania do leczenia odwykowego.
4.    Prowadzi rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu w Punkcie Konsultacyjnym w Kozach, ul. Szkolna 1 I piętro, biuro nr 2 (siedziba GOPS Kozy), w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 16.30 – 18.30.
5.    W przypadku podejrzenia, że osoba nadużywająca alkoholu stosuje przemoc - wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”.
6.    Komisja dokumentuje wszystkie odbyte rozmowy z osobami uzależnionymi
i członkami ich rodzin, prowadzi pełny rejestr osób wobec, których wszczęto postępowanie.
7.    Przyjmuje pisemne wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób mających problem z alkoholem. Wnioski nie mogą być anonimowe.
8.    Promuje trzeźwy styl życia wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
Komisję powołuje Wójt Gminy Kozy. Komisja działa na podstawie Regulaminu pobierz.

Procedury

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach przyjmuje wnioski o podjęcie interwencji przewidzianej prawem wobec osób nadużywających alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Kozy.
2. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy komisji lub o adresach i telefonach poradni: informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.
3. Pisemny wniosek może złożyć każdy – członek rodziny, sąsiad, instytucja (np. GOPS, szkoła, zakład pracy, Prokuratura, Policja). Również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
4. Komisja zaprasza osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu,  do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które przesyłane jest listem poleconym.

Pisemne wnioski o podjęcie interwencji przewidzianej prawem można składać:
•    w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, tel. (33) 817 58 27 – osobiście – u sekretarza komisji: w  poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. od 7.00 –  10.00, w czwartki  w godz. od 07.00 – 10.00 i od 15.00 – 17.00,
•    pocztą na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy.
Wniosek winien zawierać: Imię i Nazwisko, adres osoby wobec której należy wszcząć  postępowanie, opis problemu, podpis osoby składającej wniosek. WZÓR WNIOSKU pobierz - wniosek

Procedura zobowiązania osób pijących

Kontakt
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach
ul. Szkolna 1
43-340 Kozy
tel. (33) 817 58 27
e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                      
APEL:
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich Bliskich ma problem z alkoholem – Przyjdź do Gminnego Punktu Konsultacyjnego. Masz zapewnioną dyskrecję i pomoc.
Pamiętaj! Nie jesteś sam.