Ekosystemy
GOPS Kozy
{Play}
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach realizują  projekt: „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”.  Celem projektu jest rozwinięcie wsparcia  dla osób leczących się psychiatrycznie, ze szczególnym uwzględnieniem usług środowiskowych, realizowanych w miejscu zamieszkania osób chorujących. Efektem takich działań będzie minimalizowanie okresów hospitalizacji osób chorych oraz poprawienie jakości ich życia w środowisku.

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2018do 31.12.2020r.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/ekosystemy-na-rzecz-utrzymania-zdrowia-psychicznego-w-gminach/

Biuro Realizatora Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach,
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1, pokój nr 23
czynne poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 07:00 do 10:00, we wtorek od 07:00 do 10:00 i od 15.00 do 17.00

Telefony:
33 8123 460 wew. 23, 33 8175 827 wew. 23, 798 549 127

Wszelkich informacji udziela mgr. Joanna Toporowska – pracownik socjalny