Projekty unijne
GOPS Kozy
{Play}Projekt pn. Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów realizowany był w partnerstwie przez: 

Lidera Projektu - Spółdzielnię Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach 

oraz Partnerów projektu: 

Gminę Kozy/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach 

Gminę Jasienica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy 

Fundację Charytatywną przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa "Pomóżmy ubogim" w Bierach 

Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2020 r. na terenie Gminy Kozy oraz Gminy Jasienica 

Wartość projektu: 2 221 679,39 zł w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 888 427,48 zł 

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA 

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego, tj. osób w wieku powyżej 60 roku życia. 

W ramach projektu utworzono (trwałość projektu): 

- 20 miejsc w Klubie Seniora w Kozach 
- 20 miejsc w Klubie Seniora w Jasienicy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z miejsc w klubach seniora funkcjonujących w ramach trwałości projektu proszone są o kontakt z właściwym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Szczegółowe warunki odpłatności ustalane indywidualnie w oparciu o sytuację finansową osoby zainteresowanej usługami.