Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja
GOPS Kozy
{Play}
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem głównym projektu realizowanego na terenie powiatu bielskiego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. jest partnerskie wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.
Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w podziale na:
  • osoby bezrobotne i bierne zawodowo (w tym niepełnosprawne) zamieszkałe na terenie gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Kozy, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice,
  • osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie wszystkich gmin powiatu bielskiego,
  • osoby usamodzielniające się, w tym młodzież z ośrodków wychowawczy i socjoterapii.

Biuro Realizatora Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach,
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1, pokój nr 1
czynne poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 07:00 do 10:00, we czwartek od 07:00 do 10:00 i od 15.00 do 17.00

Telefony:
33 8123 460 wew. 5, 33 8175 827 wew. 5, 798 549 127

Kadra projektu:
mgr Renata Nycz - kierownik
Ewa Konior - księgowa
mgr Dorota Sablik - animatorka lokalna, pracownica socjalna w projekcie


Realizacja działań projektowych w okresie epidemii koronawirusa
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach pomimo panującej epidemii koronawirusa nadal prowadzi intensywne działania w projektach unijnych „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2” oraz „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów”. Uczestnicy i uczestniczki projektu cyklicznie otrzymują różnego rodzaju zestawy do tworzenia własnych prac. Dotychczas były to m.in. zestawy kreatywne związane z arteterapią (materiały do tworzenia prac plastycznych związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych), zestawy do hortiterapii (tworzenie własnych kompozycji roślinnych, tzw. „las w szkle”, kompozycje z sukulentów), zestawy z książkami i bajkami dla uczestników i ich otoczenia. Dostarczane są one przez Instytut Terapii i Usług Społecznych pod drzwi uczestników i uczestniczek projektu. Nasi beneficjenci dzielą się ochoczo zdjęciami stworzonych dzieł. Można je obejrzeć na stronie facebook:
https://www.facebook.com/Projekty-kreatywne-EFS-105342687839682/