{Play}
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w 2022 roku realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość programu wynosi 175 032,00 zł.

Dofinansowanie dla gminy Kozy wynosi 175 032,00 zł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach
lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem,
który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program ma na celu:

    Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,
    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
    w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych świadczone będą w ramach:

    pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
    pobytu całodobowego w placówce  wskazanej przez uczestnika Programu, która otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.