Aktywizacja społeczna i zawodowa
GOPS Kozy
{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy z Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach realizuje od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. projekt unijny „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”. Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz bezrobotnych.
W projekcie oferowane są treningi i szkolenia społeczne, kursy zawodowe, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi rehabilitacyjne. W ramach projektu zostanie otwarty Klub Integracji Społecznej w Kozach, który zostanie wyposażony w sale szkoleniowe, multimedialne, gastronomiczne i sale ćwiczeń. Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość uczenia się tam samodzielnego radzenia sobie w podstawowych czynnościach domowych, w tym zarządzania czasem, przygotowywania posiłków, planowanie dalszego rozwoju psycho-społecznego.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.kinomarzenie.eu

Biuro Realizatora Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach,
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1, pokój nr 23
czynne poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 07:00 do 10:00, we wtorek od 07:00 do 10:00 i od 15.00 do 17.00

Telefony:
33 8123 460 wew. 23, 33 8175 827 wew. 23, 798 549 127

Kadra projektu:
mgr Renata Nycz - kierownik
mgr Łukasz Matlak - lider aktywizacji społeczno - zawodowej
Ewa Konior - księgowa
mgr Beata Zeman - pracownica socjalna
mgr Aneta Polańska - pracownica socjalna