Harmonogram wypłat
GOPS Kozy

{Play}

Informujemy, że wskazane w poniższym harmonogramie daty wypłat świadczeń są datami dokonywania przelewu przez GOPS Kozy.
Nie są to daty wpływu środków na konta Świadczeniobiorców.

Styczeń 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 25.01.2024 - w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 25.01.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25.01.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25.01.2024

Luty 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 27.02.2024 - w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 27.02.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 27.02.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 27.02.2024

Marzec 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 26.03.2024 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.03.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26.03.2024

Kwiecień 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 25.04.2024 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 25.04.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25.04.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25.04.2024

Maj 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 28.05.2024 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 28.05.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 28.05.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 28.05.2024

Czerwiec 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 25.06.2024 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 25.06.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25.06.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25.06.2024

Lipiec 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 25.07.2024 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 25.07.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25.07.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25.07.2024

Sierpień 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 27.08.2024 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 27.08.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 27.08.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 27.08.2024

Wrzesień 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 26.09.2024 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 26.09.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.09.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26.09.2024

Październik 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 24.10.2024 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 24.10.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 24.10.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 24.10.2024

Listopad 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 26.11.2024 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 26.11.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.11.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26.11.2024

Grudzień 2024

Wypłata świadczeń w kasie - 16.12.2024 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia z pomocy społecznej, przelew - 16.12.2024
Świadczenia Rodzinne, przelew - 16.12.2024
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 16.12.2024

Informujemy, że wskazane w powyższym harmonogramie daty wypłat świadczeń są datami dokonywania przelewu przez GOPS Kozy.
Nie są to daty wpływu środków na konta Świadczeniobiorców.