Harmonogram wypłat
GOPS Kozy

{Play}

Informujemy, że wskazane w poniższym harmonogramie daty wypłat świadczeń są datami dokonywania przelewu przez GOPS Kozy.
Nie są to daty wpływu środków na konta Świadczeniobiorców.

Styczeń 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 25.01.2021 - w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 25.01.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.01.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 27.01.2021

Luty 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 22.02.2021 - w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 22.02.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 23.02.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 24.02.2021

Marzec 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 23.03.2021 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 23.03.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 24.03.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25.03.2021

Kwiecień 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 26.04.2021 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 26.04.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 27.04.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 28.04.2021

Maj 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 24.05.2021 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 24.05.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25.05.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26.05.2021

Czerwiec 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 23.06.2021 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 23.06.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 24.06.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25.06.2021

Lipiec 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 26.07.2021 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 26.07.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 27.07.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 28.07.2021

Sierpień 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 25.08.2021 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 25.08.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.08.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 27.08.2021

Wrzesień 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 23.09.2021 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 23.09.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 24.09.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 27.09.2021

Październik 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 25.10.2021 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 25.10.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.10.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 27.10.2021

Listopad 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 25.11.2021 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 25.11.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.11.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26.11.2021

Grudzień 2021

Wypłata świadczeń w kasie - 15.12.2021 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 15.12.2021
Świadczenia Rodzinne, przelew - 16.12.2021
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 16.12.2021

Informujemy, że wskazane w powyższym harmonogramie daty wypłat świadczeń są datami dokonywania przelewu przez GOPS Kozy.
Nie są to daty wpływu środków na konta Świadczeniobiorców.