Harmonogram wypłat
GOPS Kozy

{Play}

Informujemy, że wskazane w poniższym harmonogramie daty wypłat świadczeń są datami dokonywania przelewu przez GOPS Kozy.
Nie są to daty wpływu środków na konta Świadczeniobiorców.

Styczeń 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 25.01.2022 - w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 25.01.2022
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.01.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26.01.2022

Luty 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 22.02.2022 - w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 22.02.2022
Świadczenia Rodzinne, przelew - 23.02.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 23.02.2022

Marzec 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 22.03.2022 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 22.03.2022
Świadczenia Rodzinne, przelew - 23.03.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 23.03.2022

Kwiecień 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 26.04.2022 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 26.04.2022
Świadczenia Rodzinne, przelew - 27.04.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 27.04.2022

Maj 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 24.05.2022 w godzinach 12.00 - 13.00
500+, przelew - 24.05.2022
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25.05.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25.05.2022

Czerwiec 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 28.06.2022 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 29.06.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 29.06.2022

Lipiec 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 26.07.2022 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 27.07.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 27.07.2022

Sierpień 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 23.08.2022 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 24.08.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 24.08.2022

Wrzesień 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 27.09.2022 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 28.09.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 28.09.2022

Październik 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 25.10.2022 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.10.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26.10.2022

Listopad 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 22.11.2022 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 23.11.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 23.11.202

Grudzień 2022

Wypłata świadczeń w kasie - 15.12.2022 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 16.12.2022
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 16.12.2022

Informujemy, że wskazane w powyższym harmonogramie daty wypłat świadczeń są datami dokonywania przelewu przez GOPS Kozy.
Nie są to daty wpływu środków na konta Świadczeniobiorców.