Harmonogram wypłat
GOPS Kozy

{Play}

Informujemy, że wskazane w poniższym harmonogramie daty wypłat świadczeń są datami dokonywania przelewu przez GOPS Kozy.
Nie są to daty wpływu środków na konta Świadczeniobiorców.

Styczeń 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 24.01.2023 - w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 24.01.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 24.01.2023

Luty 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 23.02.2023 - w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 23.02.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 23.02.2023

Marzec 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 28.03.2023 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 28.03.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 28.03.2023

Kwiecień 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 25.04.2023 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25.04.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25.04.2023

Maj 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 25.05.2023 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25.05.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25.05.2023

Czerwiec 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 27.06.2023 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 27.06.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 27.06.2023

Lipiec 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 25.07.2023 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25.07.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25.07.2023

Sierpień 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 24.08.2023 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 24.08.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 24.08.2023

Wrzesień 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 26.09.2023 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.09.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26.09.2023

Październik 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 26.10.2023 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 26.10.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26.10.2023

Listopad 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 28.11.2023 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 28.11.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 28.11.2023

Grudzień 2023

Wypłata świadczeń w kasie - 14.12.2023 w godzinach 12.00 - 13.00
Świadczenia Rodzinne, przelew - 14.12.2023
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 14.12.2023

Informujemy, że wskazane w powyższym harmonogramie daty wypłat świadczeń są datami dokonywania przelewu przez GOPS Kozy.
Nie są to daty wpływu środków na konta Świadczeniobiorców.