KinoMarzenie
GOPS Kozy

{Play}
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy z Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach realizuje od 01.05.2016r. do 30.09.2018r. projekt unijny „Kino Marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne”. Projekt kierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.
W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy mieli możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz szeregu szkoleń i treningów społecznych. Dla osób niepełnosprawnych oferowano wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej. Uczestniczki i uczestnicy projektu mogli także podjąć pracę w Centrum Integracji Społecznej przy Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” w Kozach (tzw. zatrudnienie socjalne). Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych społecznie oraz zwiększenie ich integracji społeczno-zawodowej.


Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.kinomarzenie.eu
Biuro Realizatora Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach,
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1, pokój nr 23
czynne poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 07:00 do 10:00, we wtorek od 07:00 do 10:00 i od 15.00 do 17.00
Telefony:
33 8 123 460 wew. 23, 33 8 175 827 wew. 23, 798 549 127


Kadra projektu
mgr Renata Nycz - kierownik
mgr Łukasz Matlak - lider aktywizacji społeczno - zawodowej
Ewa Konior - księgowa
mgr Joanna Toporowska - pracownica socjalna