Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje o rozpoczęciu naboru osób do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa”
– edycja 2022 - pobyt całodobowy, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieki wytchnieniowej” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi,
posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im
czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.
Wsparciem planujemy objąć 5 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne.

Osoby zainteresowane  usługami w formie opieki wytchnieniowej – pobyt całodobowy proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów:
1.    Karta zgłoszenia do Programu;
2.    Kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
3.    Podpisana Klauzula informacyjna.

Dokumenty przyjmowane są do 12 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy – biuro nr 4 i 5.  
Kartę zgłoszenia można również wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze budynku,
wysłać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników
oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.
Wnioski opiekunów osób z niepełnosprawnościami nieobjętych wsparciem placówek dziennych będą traktowane priorytetowo.
Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalnie do 14 dni pobytu w trakcie trwania Programu.
Zgłoszenia niekompletne nie będą uwzględniane.
Po 12 sierpnia 2022 r  nabór będzie otwarty, a usługi opieki wytchnieniowej będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji
już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami
Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach pod nr tel.  33 817 58 27, 512 943 352, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”