Aktualności
GOPS Kozy
{Play}
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż od stycznia 2019 roku  Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy kiedykolwiek wychowywali i mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Wnioski można składać w wersji papierowej i elektronicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach.
Przypominamy, również, iż każda osoba, która uzyskała kartę w wersji tradycyjnej przed 31.12.2017 r. może bezpłatnie uzyskać dostęp  do karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne np. telefon komórkowy czy tablet, jeżeli złoży wniosek do 31.12.2019r.
Osoby wnioskujące po raz pierwszy o obie formy karty (tradycyjną i mobilną) uzyskają je nieodpłatnie. Jeżeli natomiast złożą wniosek o jedną formę karty, która jest bezpłatna, a w późniejszym terminie będą wnioskować o drugą formę będzie wiązało się to z poniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą wydaną kartę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1; pokój nr 21 od poniedziałku do piątku 7:00 – 10:00 i we wtorek 15:00 -17:00; tel. 33 8175827 w. 21.