Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Terapeuta uzależnień przyjmować będzie w terminach:

09.03.2023r. (czwartek)
06.04.2023r. (czwartek)
11.05.2023r. (czwartek)
15.06.2023r. (czwartek)

godziny 14.30 - 17.00
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach
ul. Szkolna 1, I piętro, pokój nr 2