Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze od 2019 roku nie składają wniosków o ponowne ustalenie prawa do tego świadczenia w 2020 roku, ponieważ zostało ono przyznane do 31.05.2021 r. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych GOPS Kozy – tel. 33 8175827 w 1